top of page

Inburgering

De volgende onderdelen worden behandeld tijdens het traject:

  • Lezen

  • Luisteren

  • Spreken

  • Schrijven

  • KNM [Kennis Nederlandse Maatschappij]

  • ONA [Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt] (is nieuw per 1 januari 2015 en wordt apart aangeboden)

Inburgeringscursus volgen bij Maatwerk onderwijs.

Eén van de kenmerken van de nieuwe Wet inburgering is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw inburgering en de kosten daarvoor zelf moet dragen.

Indien u wettelijk verplicht bent om in te burgeren, kunt u geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs tegen een klein percentage rente.

Kijk voor meer informatie over geld lenen op www.inburgeren.nl
Het behalen van het inburgeringsdiploma biedt u veel kansen en mogelijkheden in Nederland zoals het vinden van werk en het volgen van een opleiding.

Aanpak op maat

Maatwerk onderwijs verzorgt inburgeringsprogramma’s voor inburgeraars (zowel oud- als nieuwkomers en zowel inburgeringsplichtigen als vrijwillige inburgeraars). Iedereen is welkom bij ons.

Wilt u inburgeren?

Wij helpen u het inburgeringsexamen te behalen. Inburgeren is belangrijk om u thuis te voelen in Nederland. Dit betekent dat u de taal leert spreken, lezen, schrijven en begrijpen. Ook leert u veel over de Nederlandse samenleving, hoe mensen hier in Nederland met elkaar omgaan en werken. Dat is belangrijk voor u als u hier leeft en woont. Het helpt u om makkelijk mee te doen in de Nederlandse samenleving.

Als ervaren docent ga ik uit van uw mogelijkheden en van wat u al weet van Nederland en de Nederlandse taal. In het begin van de cursus wordt uw beginniveau van het Nederlands vastgesteld en op basis daarvan wordt een taalprogramma gemaakt dat bij u past.

bottom of page